Category «Online»

Parsek 111

Parsek broj 111 izašao je povodom SFeraKona 2010: Zoran Krušvar: Nindža u raljama dinosaura, priča Irena Hartmann: Strojna ljubav, priča Ana Domini: EEEEEE! EEEEEE!, priča Galaktički književni leksikon: Razgovor: Aleksandar Žiljak, interview povodom objavljivanja priče Večer u gradskoj, s Lidijom u mislima u knjizi The Apex Book of World SF EVANĐELJE PO IZITPAJNU, Piše: Dalibor …

Parsek 110

U božićnom “Parseku” broj 110 imamo: Gordana Habulin, Projekt Božić, priča Neven Dužanec, Drugi čovjek, priča Denis Giljević, Mamina spilja, priča Dva teleskopa (I): O žanru i Žanru, piše Oliver Franić, esej In memoriam: Dan O’Bannon Naslovnica: Danijel Bogdanović PDF izdanje 110. broja skinite ovdje.

Parsek 109

Kasnojesenji broj 109.: Danijel Bogdanović: Suza, priča Danijel Bogdanović: Lipik, studeni 1991., minijatura Ivana D. Horvatinčić: Noćni tramvaj, minijatura Ad Astra – antologija hrvatske znanstveno fantastične novele 1976.-2006., uredili: Tomislav Šakić i Aleksandar Žiljak, piše: Adnadin Jašarević, prikaz Miran san do odredišta, Vesna Popović, piše: Aleksandar Žiljak, uvod u zbirku Sjećanje na ljeto, piše: Mirko …