Parsek 109

Kasnojesenji broj 109.: Danijel Bogdanović: Suza, priča Danijel Bogdanović: Lipik, studeni 1991., minijatura Ivana D. Horvatinčić: Noćni tramvaj, minijatura Ad Astra – antologija hrvatske znanstveno fantastične novele 1976.-2006., uredili: Tomislav Šakić i Aleksandar Žiljak, piše: Adnadin Jašarević, prikaz Miran san do odredišta, Vesna Popović, piše: Aleksandar Žiljak, uvod u zbirku Sjećanje na ljeto, piše: Mirko …