Tag «Zoran Vlahovic»

Parsek 127 – Great April 2015 tour!

Nemamo iluziju da smo neki super-popularni SFRock band, ali čini nam se da nam turneje po vanhrvatskim konovima pomalo prelaze u naviku. Nakon dvokonvencijskog broja 125 koji je kružio Lonconom i Shamrokonom, ovaj broj se zaputio na velik travanjsku turneju preko cijele Europe i tri konvencije; od Dysprosiuma (Eastercon) u Londonu,  preko Pyrkona u Poznańu, …

Parsek 112

Broj 112 je objavljen na engleskom jeziku povodom Eurocona 2010. Hrvatski SF je predstavljen vanhrvatima slijedećim sadržajem: Aleksandar Žiljak: Sex and Deep-Sea Anglerfish, priča Milena Benini: A Child is Born, priča Zoran Vlahović: Tax Case, priča Ivana Delač Horvatinčić: Post Mortem, priča Irena Rašeta: Let It Be Green, priča SFeraKon GoHs: They Said on Croatia, …