O Parseku

Parsek je PARadoksalno SEKularno glasilo Društva za znanstvenu fantastiku SFera. Izlazi kvartalno i još ponekad, a može se čitati u tiskanom i online izdanju.

Online izdanja koja su vam na raspolaganju ne sežu predaleko u prošlost, ali radimo na vremeplovu kojim bi dohvatili i uwebili i njih.

Uredništvo: Mirko Karas, Dalibor Perković

 

Što bi Parsek trebao biti? Slijedi izjava dugogodišnjeg urednika Borisa Švela Dagija, objavljena umjesto uvodnika u broju 71:

IZJAVA O UREĐIVAČKOJ POLITICI:

1. Opća načela

Parsek je neprofesionalni fanzin udruge SFera. Izlazi tromjesečno, na 24 stranice formata A5, u crno-bijeloj tehnici.

Parsek objavljuje do tada neobjavljivane tekstualne i grafičke priloge autora, i to ponajprije priloge što su ih sačinili hrvatski autori na hrvatskom jeziku. Prilozi načelno trebaju biti do tada neobjavljivani. Prilozi ostaju intelektualnim vlasništvom autora.

Svi stavovi izneseni u prilozima isključivo su stavovi autora, a ne udruge SFera, odnosno urednika.

Premda se autore poziva na slobodno izražavanje, provokativne stavove te otvorenu diskusiju, ne će se objavljivati prilozi koji su proturječni Ustavu, zakonima i moralu društva. To se osobito odnosi na priloge diskriminatornog, odnosno očito uvredljivog sadržaja s obzirom na rasu, spol, vjeru i drugo, zatim pornografiju i tome slično. Istodobno, autori mogu izražavati svoje stavove i preferencije glede ideologije, politike, spola itd., pod uvjetom da se ne kose s gornjim načelom.

2. Sadržaj priloga

Prilozi se trebaju u prvom redu odnositi na znanstvenu fantastiku, fantasy i nadnaravni horror. Autore se osobito poziva na pisanje priloga esejističke, kao i faktografske naravi. U obzir posebice dolaze: razni pogledi na znanstvenu fantastiku, teme, autore i naslove što se odnose na znanstvenu fantastiku, fantasy i nadnaravni horror – kako uopće, tako i u Hrvatskoj; zbivanja u fandomu – nekadašnja, recentna i buduća; prikazi, recenzije i tome slično. Autore se također poziva neka u iznošenju stavova i mišljenja budu što argumentiraniji.

3. Ostalo

Sadržaj, oblik, rok i način predaje priloga autori dogovaraju izravno s urednikom. Autorima se dostavlja autorski primjerak broja u kojem im je objavljen prilog. Pet primjeraka svakog broja dostavljaju se Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.