Tag «Dan O’Bannon»

Parsek 110

U božićnom “Parseku” broj 110 imamo: Gordana Habulin, Projekt Božić, priča Neven Dužanec, Drugi čovjek, priča Denis Giljević, Mamina spilja, priča Dva teleskopa (I): O žanru i Žanru, piše Oliver Franić, esej In memoriam: Dan O’Bannon Naslovnica: Danijel Bogdanović PDF izdanje 110. broja skinite ovdje.